Nieuwsberichten oktober 2012

 • Nieuwe uitvoeringsorganisatie N69

 • Verdachte van ontucht uit Valkenswaard in bewaring gesteld

  De politie Brabant Zuid-Oost heeft op 22 oktober de 48-jarige medewerker van de Agnus Dei school uit Valkenswaard aangehouden op verdenking van ontucht met een leerling. De officier van justitie heeft de 48-jarige verdachte op 25 oktober voorgeleid aan de rechter-commissaris die hem in bewaring heeft gesteld.

 • Themabijeenkomst raad 8 november

 • Rioolwerkzaamheden Munthof en omgeving

 • Vervanging Schafterbrug in Borkel en Schaft

  Van maandag 29 oktober tot en met vrijdag 9 november wordt de Schafterbrug over de Dommel in de Dorpsstraat in Borkel in zijn geheel vernieuwd.

 • Plaatsen van bladmanden

  De herfst is begonnen. Het blad begint te vallen en de gemeente plaatst ook dit jaar weer bladverzamelcontainers ofwel bladkorven op diverse locaties. Bladeren kunnen in deze korven verzameld worden en waaien dan niet meer weg.

 • Aangifte voorwerpen nu ook digitaal

  Hebt u iets gevonden of bent u iets verloren in Valkenswaard? Sinds 1 juli moet u hiervan aangifte doen bij de gemeente.

 • Politie vraagt uw hulp bij de aanpak van woninginbraken

  Politieregio's Brabant-Noord en Brabant Zuid-Oost

  Slot opengebroken, ruit ingeslagen, een koevoet tussen de deur en alles overhoop gehaald: u komt thuis en ontdekt dat een inbreker uw emotioneel waardevolle spullen heeft meegenomen. En misschien nog wel het ergste... er heeft een onbekend iemand door uw huis gelopen en aan uw spullen gezeten. U voelt zich niet meer veilig in uw eigen huis en slaapt slecht.

 • Nieuwe stap in ontwikkeling nieuwe brandweerkazerne

 • 1 November actie op weekmarkt

 • Man aangehouden voor onderzoek

 • Behandeling begroting op 1 november

  Op donderdag 1 november zal de gemeenteraad de begroting voor het jaar 2013 behandelen. De raad doet dit in een openbare vergadering die begint om 12.30 uur in de raadszaal in het gemeentehuis aan De Hofnar 15.

 • Vergadering monumentencommissie op 29 oktober

  De Valkenswaardse monumentencommissie vergadert op maandag 29 oktober van 15.30 tot 17.30 uur in het gemeentehuis van Valkenswaard aan De Hofnar 15. De vergadering is openbaar.

 • Weekeinde 27 en 28 oktober: einde zomertijd

  In het weekeinde van 27 en 28 oktober begint de wintertijd. De klok wordt in de nacht van zaterdag op zondag één uur terug gezet.

 • Klein onderhoud asfaltwegen

  In de periode van 1 tot en met 3 november vindt onderhoud plaats aan de asfaltwegen binnen de gemeente Valkenswaard. Het gaat om werkzaamheden van uiteenlopende grootte. De overlast van de werkzaamheden zal wisselend zijn. Deze is minimaal bij kleine werkzaamheden, maar als aan de rijbaan gewerkt moet worden, kan een (gedeeltelijke) afsluiting van de betreffende weg noodzakelijk zijn.

 • Heide opschonen op de Malpie

  Heide schonen is noodzakelijk voor het behoud van de heide. Dit bereiken we door het verwijderen van opschot. Dat zijn onder andere de zaailingen van dennen, berken en eiken.

 • Raadsvergadering op 25 oktober

  Op donderdag 25 oktober vergadert de gemeenteraad vanaf 20.00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis aan De Hofnar 15. De vergadering is openbaar. Aangeslotenen op het kabelnet kunnen de vergadering rechtstreeks op televisie volgen. De uitzending wordt verzorgd door de Lokale Omroep Valkenswaard.

 • Gemeentelijk mantelzorgcompliment

  Op dinsdagavond 9 oktober organiseerde het team Wmo van de gemeente Valkenswaard de jaarlijkse bijeenkomst om mantelzorgers in de gemeente te bedanken voor hun inzet.

 • Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2011

  De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) verplicht elke gemeente om jaarlijks een tevredenheidsonderzoek te verrichten onder de cliënten van Wmo-voorzieningen. Hierin wordt de tevredenheid gemeten over de kwaliteit van voorzieningen, de aanvraagprocedures en het effect van de voorzieningen.

 • Volwassenenkoor binnenkort weer van start bij het CMD

  Op dinsdag 6 november begint bij het Centrum voor Muziek en Dans weer het Volwassenenkoor. Iedereen die graag zingt, kan vijftien weken een uur lang komen zingen op de dinsdagochtend tussen 10.30 en 11.30 uur.

 • Zwemmen voor senioren: Fify-fit

  Steeds vaker krijgt de gemeente Valkenswaard het verzoek om activiteiten voor sportieve senioren te organiseren. Daarom start zwembad de Wedert vanaf donderdag 25 oktober de zogenaamde Fifty-fit activiteit.

 • Valkenswaardse CultuurCoach biedt maatwerk

  Cultuuronderwijs: verbinden, versterken, verankeren

 • Subsidiemogelijkheden vinden via subsidieloket

  Burgers en bedrijven willen steeds meer zelf initiatieven nemen, zonder tussenkomst van de overheid. Soms hebben zij daarbij een financieel steuntje in de rug nodig.

 • Volwassenenkoor binnenkort weer van start bij het CMD

  Op dinsdag 6 november aanstaande begint bij het Centrum voor Muziek en Dans weer het Volwassenenkoor. Iedereen die graag zingt, kan vijftien weken een uur lang komen zingen op de dinsdagochtend tussen 10.30 en 11.30 uur.

 • Vrijwilligerstrofee 2012

  Eén keer per jaar wordt de Gemeentelijke Vrijwilligerstrofee uitgereikt. Deze prijs wordt toegekend aan vrijwilligersorganisaties/groepen vrijwilligers, projectgroepen óf aan personen die in groepsverband of individueel als vrijwilliger iets héél bijzonders doen of hebben verricht voor de Valkenswaardse gemeenschap in het afgelopen jaar. Vanaf nú kunt u kandidaten nomineren!

 • Elektrisch afval apart inzamelen

  Afgedankte elektrische apparaten (e-waste) moeten apart ingezameld worden. Wanneer de apparaten in verkeerde handen komen, worden ze vaak uitgevoerd naar de Afrikaanse en Aziatische landen. De stortplaatsen daar worden vaak door kinderen bezocht om bruikbare onderdelen op te speuren. Zij ontmantelen de e-waste en dat is slecht voor hun gezondheid, maar ook voor het milieu. In de provincie Noord-Brabant start in september een actie om ervoor te zorgen dat winkeliers de elektrische apparaten die zij innemen op een goede manier afvoeren.

 • 15 - 21 oktober: gewijzigde openingstijden De Wedert

 • Zwemmen voor senioren: Fifty-Fit

  Steeds vaker krijgt de gemeente Valkenswaard het verzoek om activiteiten voor sportieve senioren te organiseren. Daarom start zwembad de Wedert vanaf donderdag 25 oktober de zogenaamde Fifty-fit activiteit.

 • Sportief programma op dinsdag in zwembad

  Vanaf dinsdag 23 oktober krijgt het vrij zwemmen in de avonduren een andere invulling. Naast de mogelijkheid voor het zwemmen van baantjes kunnen volwassenen deelnemen aan verschillende sportieve activiteiten. Onder leiding van een enthousiaste instructeur kunnen bezoekers tegen normaal entreetarief meedoen aan een sportief programma.

 • Kom je ook sporten in de herfstvakantie?

 • Valkenswaard genomineerd voor beste weekmarkt

  De weekmarkt van Valkenswaard is genomineerd voor ‘beste weekmarkt van Nederland’ in de categorie 'grote markten' (meer dan vijftig kooplieden). Dat is bekendgemaakt door het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD).