Nieuwsberichten 2012

 • Gemeente Valkenswaard A-status kinderopvang

  De Inspectie van het Onderwijs heeft in het kader van het project ‘Achterblijvende gemeenten kinderopvang’ bij alle gemeenten onderzoek verricht om te toetsen of gemeenten de wettelijke taken van de Wet kinderopvang naleven. Dit gebeurt aan de hand van een A, B of C-status. Op basis van informatie en gesprekken heeft de inspecteur besloten Valkenswaard de A-status toe te kennen. Dit houdt in dat onze gemeente haar wettelijke taken naleeft.

 • Milieuvriendelijk en duurzaam vervoer

  De gemeente Valkenswaard is met een pilot gestart voor milieuvriendelijk en duurzaam vervoer. Naast het extra stimuleren van openbaar vervoer door NS businesscards, het gebruiken van elektrische dienstfietsen, kunnen medewerkers werkzaam bij de gemeente Valkenswaard vanaf nu voor dienstreizen gebruik maken van energiezuinige auto’s, twee Peugeot 107 en één Peugeot 208. Aangezien de Peugeot 208 momenteel nog niet beschikbaar is, zal voorlopig met een Opel Corsa gereden worden.

 • Hondenplons op 8 september in zwembad

  Als afsluiting van het buitenzwemseizoen, wordt op zaterdag 8 september van 14.00 uur tot 17.00 uur de Valkenswaardse hondenplons georganiseerd.

 • Feestelijke ingebruikname vernieuwd carillon

  Op 18 augustus werd het vernieuwde en uitgebreide carillon in de toren van de Nicolaaskerk op de Markt feestelijk in gebruik genomen. Tijdens de bijeenkomst werd ook de renovatie van de kerktoren officieel afgerond.

 • Stem op 12 september!

  Wie stemt, heeft invloed op de politiek voor de komende vier jaar. U beslist zo mee over zaken die u direct aangaan. Denk daarbij aan onderwerpen als sociale voorzieningen, belastingen, onderwijs, kinderopvang, gezondheidszorg, veiligheid, milieu en natuurbescherming. Daarnaast is stemmen een voorrecht. Want niet in elk land geldt een democratie als de onze. En zelfs in Nederland is het wel eens anders geweest.

 • Wijkgericht werken en wijkcoördinatie

  De Gemeente Valkenswaard werkt wijkgericht. Dit houdt in dat wij handelen vanuit de behoeften van de burgers en actief willen inspelen op vragen van inwoners. Wijkgericht werken is onderdeel van een werkwijze die ook klant- en vraaggerichtheid als kenmerken heeft.

 • Werkzaamheden riool en rotonde Nieuwe Waalreseweg

  De gemeente gaat rioolwerkzaamheden uitvoeren in de Ch. Ruys de Beerenbrouckstraat (tussen Dr. Schaepmanstraat en Kardinaal de Jongstraat), Kardinaal de Jongstraat (tussen St. Jansplein en Nieuwe Waalreseweg), Kerkhofstraat (tussen Nieuwe Waalreseweg en Huisveld) en Nieuwe Waalreseweg (tussen Kardinaal de Jongstraat en Dijstraat). Het bestaande riool onder deze straten wordt vervangen. Vervolgens worden de wegen herstraat met bestaand materiaal.

 • Collecterooster derde kwartaal

  In de gemeente Valkenswaard zullen in het derde kwartaal van 2012 de volgende collecten worden gehouden:

 • Muziek op Schoot bij CMD

  Bij het Centrum voor Muziek en Dans starten op woensdag 5 en donderdag 6 september weer nieuwe lessen Muziek op Schoot. Hierin worden kinderen van 6 maanden tot 4 jaar, samen met een ouder, de oppas, opa of oma, wekelijks meegenomen in de betoverende wereld van muziek.

 • Kermis in Dommelen van 25 tot en met 29 augustus

  Van zaterdag 25 augustus tot en met woensdag 29 augustus is het weer kermis op het Martinusplein in Dommelen. De kermis is dagelijks geopend van 13.00 tot 00.30 uur. Op zaterdag tot 01.00 uur. Op zaterdagavond om 19.15 uur zal burgemeester drs. A.B.A.M. Ederveen de kermis officieel openen in de stand van de Nieuwe Levenskracht. In verband met de kermis wordt het Martinusplein afgesloten voor alle verkeer.
   

 • Valkeniers op de werelderfgoedlijst

  Op maandag 13 augustus besteedde het programma Een Vandaag aandacht aan de plannen om de valkeniers op de werelderfgoedlijst te laten plaatsen en aan de geschiedenis van de valkenvangst.

 • Huldiging Lidewij Welten op 15 augustus

  Op woensdag 15 augustus zal de kersverse Olympische medaillewinnaar Lidewij Welten in haar voormalige woonplaats Valkenswaard worden gehuldigd.

 • Muzikale Oriëntatie bij CMD

  Bij het Centrum voor Muziek en Dans (CMD) start in de week van 3 september weer de cursus Muzikale Oriëntatie voor basisschoolkinderen van groep 4 t/m 8.

 • Klassiek Ballet - Spitzen bij het CMD

  Vanaf september start het Centrum voor Muziek en Dans (CMD) het geven van lessen in Klassiek Ballet / Spitzen (vanaf ± 14 jaar). Ervaring in klassiek ballet is nodig om deze jaarcursus te kunnen volgen.

 • Het CMD feliciteert…

 • Uitspraak Raad van State over rotondes Europalaan

  Vrijstellingsbesluiten nu onherroepelijk

 • 6 - 12 augustus: gewijzigde openingstijden binnenbad

 • 9 juli - 13 augustus: geen avondopening

  In verband met de zomerperiode is het Klantcontactcentrum van de gemeente Valkenswaard van maandag 9 juli tot en met maandag 13 augustus in de avonduren gesloten.