Nieuwsberichten 2011

 • Ook met carnaval geen alcohol onder de 16!

  Carnaval, de tijd van feest, leut en plezier. Een feest waar jong en oud naar uitkijkt en aan deelneemt. Ook een tijd waarin de alcohol rijkelijk vloeit en waarbij het belangrijk is dat ouders en verstrekkers van alcohol consequent zijn en kinderen onder de 16 geen alcohol laten drinken.

 • Gecombineerde aanslag gemeentelijke belastingen 2011

 • Rijden met een slok op is vragen om een 'carnavalskater'

  De politie houdt tijdens de carnavalsdagen meerdere geplande alcoholcontroles in de regio Brabant Zuid-Oost.

 • Afscheid W. Coolen

  Op donderdag 3 maart neemt de heer W. (Wil) Coolen na ruim 34 jaar afscheid van de gemeente Valkenswaard.

 • Afscheid L. van Daal

  Op 25 februari neemt de heer L. (Leo) van Daal na 40 jaar afscheid van de gemeentelijke vrijwillige brandweer en van de gemeente Valkenswaard.

 • Actualisatie 'Braken-Bunders', 'Warande' en 'Wolberg'

  De gemeente Valkenswaard is bezig met het actualiseren van de bestemmingsplannen voor drie wijken in de gemeente Valkenswaard, namelijk voor 'Braken-Bunders', 'Warande' en 'Wolberg'.

 • Vergadering monumentencommissie op 21 februari

  De Valkenswaardse monumentencommissie vergadert op maandag 21 februari van 15.30 tot 17.30 uur in het gemeentehuis van Valkenswaard aan De Hofnar 15.

 • Onduidelijkheid over reclameheffing

  De afgelopen weken zijn bij de gemeente Valkenswaard diverse schriftelijke en mondelinge reacties binnengekomen van ondernemers uit het centrumgebied die aangeven het niet eens te zijn met de invoering van een reclameheffing.

 • Openingstijden zwembad de Wedert tijdens carnaval

 • Wijziging parkeertarieven

  In zijn vergadering van 23 december 2010 heeft de gemeenteraad een verhoging van de parkeertarieven en naheffingsaanslag vastgesteld. Het betreft de tarieven voor het betaald parkeren in het centrum van Valkenswaard.

 • Raadsvergadering op 24 februari

  Op donderdag 24 februari vergadert de gemeenteraad vanaf 20.00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis aan De Hofnar 15.

 • Dwarsfluitensemble CMD zoekt nieuwe fluitisten

  Het dwarsfluitensemble van het Centrum voor Muziek en Dans (CMD) is op zoek naar nieuwe fluitisten. Het ensemble speelt muziek in allerlei stijlen: van klassiek tot lichte muziek en treedt regelmatig op bij activiteiten van het CMD.

 • Informatieavond plan Dommelkwartier op 14 februari

  Voorontwerp bestemmingsplan Dommelkwartier ter inzage.

 • College stelt plan 'Lage Heide natuur' vast

  Uitwerkingsplan 'Lage Heide natuur' is vastgesteld. Op 1 februari ging het college van burgemeester en wethouders akkoord met dit plan. Met ingang van donderdag 10 februari komt het uitwerkingsplan zes weken ter visie te liggen.

 • Versterking team Vergunning, Toezicht en Handhaving

  Voor het realiseren van een veilige en schone samenleving voor burgers en bedrijven zijn regels nodig. Voor naleving van deze regels is handhaving een steun in de rug. Burgers en bedrijven moeten kunnen rekenen op een uniforme en transparante aanpak van de overheid.

 • Sportgala

  De gemeente Valkenswaard organiseert, in nauwe samenwerking met de Sportraad Valkenswaard en het Platform Gehandicaptenbeleid Valkenswaard, voor de eerste maal het Sportgala van de gemeente Valkenswaard.

 • Djembé weer van start bij het CMD

  Op dinsdag 15 maart start bij het Centrum voor Muziek en Dans weer de cursus Djembé. Deze cursus is voor iedereen toegankelijk.