Nieuwsberichten 2010

  • Verbouwing publieksbalies gemeentehuis

    De verbouwing van de publieksbalies in de hal van het Valkenswaardse gemeentehuis is in volle gang. De werkzaamheden duren in totaal tot eind december van dit jaar.

  • Collecten vierde kwartaal

    In de gemeente Valkenswaard zullen in het vierde kwartaal van 2010 collecten worden gehouden door: Dierenbescherming, Brandwonden Stichting, Stichting Diabetes Fonds, Stichting Alzheimer Nederland, Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind, Nationaal MS Fonds, Nationale oogcollecte.