Omgevingsloket online stapt over van DigiD voor bedrijven naar eHerkenning

Dit item is verlopen op 15-04-2011.

Indien u de afgelopen maanden voor uw bedrijf een omgevingsvergunning heeft aangevraagd of in voorbereiding heeft via het Omgevingsloket online, heeft u gebruik gemaakt van DigiD voor bedrijven. DigiD voor bedrijven wordt overheidsbreed omgezet naar eHerkenning. eHerkenning is net als DigiD voor bedrijven, een identificatiedienst waarmee u zich bekend maakt bij een overheidsdienst, in dit geval bij Omgevingsloket online. eHerkenning voldoet beter aan de huidige eisen die de overheid stelt aan het elektronisch herkennen van medewerkers van bedrijven. Het omgevingsloket gaat daarom ook over op eHerkenning. Om uw (concept) aanvraag te kunnen blijven volgen en eventueel aan te vullen, moet u dan ook overstappen op eHerkenning.

 

Meer informatie over eHerkenning en het overstappen vindt u op:
https://www.omgevingsloket.nl/DigiDZakelijk/digidzakelijk/home/wat-is-omgevingsloket/VeelgesteldeVragenZakelijk_DigiD#/digid-voor-bedrijven-stopt-en-dan