2012-09-27 Motie H&G beleidskader evenementen 2013-2017 / taxistandplaatsen