2012-07-02 Motie H&G minimale bouwhoogte grondgebonden woningen met kap in bestemmingsplannen