2011-12-22 Motie H&G en VVD Gemeenschappelijke regeling A2 gemeenten - intergemeentelijke raadswerkgroep (vernieuwingsdenktank)