2011-12-22 Motie D'66 VVD Gemeenschappelijke regeling A2 gemeenten - overlegvorm