2011-12-22 Motie D'66 en VVD Gemeenschappelijke Regeling A2 gemeenten - prestatieafspraken