2011-06-29 Motie H&G Bestemmingsplan en exploitatieplan Kerkakkerstraat