2011-03-31 Motie H&G Voorkoming leegstand (sloop)panden en winkels alsmede braakliggende terreinen