2008 10 29 - coalitie - nota reserves en voorzieningen 2008