2007 11 29 - VVD - inspraakprocedure over de nieuwe verordening Wet Ruimtelijke Ordening