2006 08 31 - PvdA - subsidie bibliotheek en De Draaikolk verhogen