Rioolverstopping

Er is een verschil tussen eigenaren/bewoners van een woning en huurders/bewoners. Eigenaren kunnen op eigen initiatief de riolering op hun eigen terrein ontstoppen of dat door een bedrijf laten doen. Huurders wordt aangeraden altijd eerst contact op te nemen met de verhuurder.

  • Bij een rioolverstopping op eigen terrein kunt u dat dus zelf oplossen of dat door een bedrijf laten doen.
  • In het weekend en buiten kantooruren kunt u ook bij een verstopping op eigen terrein het algemene meldpunt bellen via (040) 2083444. U volgt de aanwijzingen. De gemeentelijk contactpersoon adviseert dan een privé bedrijf in te schakelen als de verstopping op eigen terrein zit of ingeval van huur om contact met de verhuurder op te nemen die dit vervolgens moet oplossen. De kosten zijn voor uw rekening of voor rekening van de verhuurder. De gemeente heeft geen afspraken gemaakt in deze, enkel als het om gemeentelijk grondgebied gaat.
  • Is er sprake van een verstopping op gemeentegrond, dan kunt u het algemene meldpunt van de gemeente bellen, telefoonnummer (040) 2083444. De verstopping wordt dan snel en gratis verholpen. Ook in het weekend en buiten kantooruren kunt u dit nummer bellen. U volgt de aanwijzingen. De gemeentelijke contactpersoon schakelt vervolgens een bedrijf in om het probleem snel en kosteloos te verhelpen.
  • Belt u de gemeente om een verstopping te komen oplossen en blijkt daarbij dat het (toch) gaat om een storing in uw huisriolering, dan worden de kosten wel in rekening gebracht. U ontvangt achteraf een rekening.
  • Belt u de gemeente om een verstopping te komen oplossen en het is meteen al duidelijk dat het om een storing in uw huisriolering gaat, dan kan het zijn dat de gemeente u doorverwijst naar een particulier bedrijf.
  • Let op:  als u bij een rioolverstopping direct op eigen gezag een (ongeacht welk) particulier bedrijf inschakelt, komen altijd alle kosten voor uw rekening. Zelfs als zo'n verstopping uiteindelijk op gemeenteterrein wordt aangetroffen, zal de gemeente de kosten niet vergoeden. Met vragen over het bovenstaande kunt u bellen naar het gemeentehuis, telefoonnummer (040) 2083444.

Gebruik het digitale meldingsformulier.