Storingen in nutsvoorzieningen

  • Bij storingen aan het gas- of elektriciteitsnet (en als u gaslucht ruikt) kunt u bellen met het nationaal storingsnummer gas en stroom, telefoonnummer 0800-9009 (dag en nacht).
  • Storingen aan de waterleiding kunt u melden bij Brabant Water, telefoonnummer (073) 6838000 (dag en nacht).
  • Storingen aan de centrale antenne inrichting kunt u doorgeven aan UPC Nederland, telefoonnummer 0900-1580 (€ 0,10/min; dag en nacht).