Overlast in het weekend

Indien u buiten kantoortijden of in het weekend geluidsoverlast of geuroverlast of andere milieulast ondervindt kan u 24 uur per dag contact met ons opnemen via telefoonnummer (040) 2083444. U komt dan in een keuzemenu waar u kunt aangeven of u hinder ondervindt van een evenement of van een bestaand bedrijf. Als u melding wilt maken van overlast afkomstig van een evenement wordt u rechtstreeks doorverbonden met een medewerker van de Milieudienst. Hij/zij kan dan zo snel mogelijk ter plaatse komen. Indien u overlast ervaart van een bestaand bedrijf wordt u doorverbonden naar de meldkamer van de politie. Zij zullen dan u gegevens en de melding noteren welke zij dan doorgeven aan een medewerker van de Milieudienst.

Let op: in het kader van 'openbaarheid van bestuur' kunnen wij uw gegevens verstrekken aan derden, wanneer daarom wordt verzocht.

De ervaring leert ook dat direct contact tussen u en de veroorzaker vaak leidt tot een snellere oplossing voor de overlast dan wanneer de overheid daartussen komt. Voordat u een melding indient, kunt u de afweging maken of dat met uw klacht mogelijk ook het geval is. Ook bij het behandelen van de klacht, kunnen wij u vragen welke stappen u reeds zelf ondernomen heeft.

Gebruik het digitale meldingsformulier.