Interne klachtenregeling gemeente valkenswaard

U maakt gebruik van de interne klachtenregeling van de gemeente Valkenswaard als u een klacht wilt indienen over de wijze waarop (een ambtenaar werkzaam onder verantwoordelijkheid van) het bestuursorgaan zich in een bepaalde aangelegenheid tegenover u of een ander heeft gedragen.

Voor wat betreft de gemeenteraad ligt dat wat anders. Een gemeenteraadslid werkt namelijk niet onder verantwoordelijkheid van de raad. Daarom geldt voor het bestuursorgaan 'gemeenteraad' dat alleen geklaagd kan worden over handelingen van de gemeenteraad als zodanig, maar niet over handelingen van individuele raadsleden.

Deze klachtenregeling is ook van toepassing op integriteitsmeldingen.

Ga verder naar interne klachtenregeling en toelichting.

Voor meer informatie kunt u terecht bij het Klantcontactcentrum, telefoon (040) 2083444.