meldingen en klachten

Losliggende stoeptegels, een kapotte lantaarnpaal, zwerfvuil, hondenoverlast, illegale stort, verstopte straatputten, vernielingen aan speeltoestellen en (verkeers)paaltjes, graffiti, dood gereden dieren, watervervuiling, stank en geluidsoverlast van bedrijven? U als bewoner heeft als geen ander een goede kijk op uw straat of buurt, de openbare ruimte.

Op welke wijze melden

Valt u iets op in de openbare ruimte dat niet in orde is, dan heeft u diverse mogelijkheden om dit te melden.