Valkenswaard gedicht: Mistig

Op 3 januari 2005 werd Frans Hoppenbrouwers door het gemeentebestuur benoemd tot de eerste (gemeente-)huisdichter van de gemeente Valkenswaard. Zijn staat van dienst op poëtisch gebied, gecombineerd met zijn relatie met deze regio, was voor het college aanleiding tot de benoeming. De heer Hoppenbrouwers heeft een groot aantal publicaties op zijn naam staan, Gerrit Komrij gaf hem een plek in zijn 'poëziebijbel', kortom: hij is een gevestigde naam.

Een (gemeente-)huisdichter kan niet alleen het historisch karakter van Valkenswaard op een bijzondere wijze tot uitdrukking brengen, maar kan ook actuele gebeurtenissen extra luister bijzetten. In de rubriek 'Valkenswaard - Gedicht' op de gemeentepagina in de Kempener Koerier besteedt Frans Hoppenbrouwers maandelijks aandacht aan een Valkenswaards gebeurtenis. Zijn gedichten krijgen ook een plaats op deze website.

Sonetten 2012

Het bijzondere aan de cyclus van 2012 is, dat de beginletters van de twaalf sonnetten uiteindelijk het woord VALKENSWAARD vormen. De heer Hoppenbrouwers beschouwt deze serie als de afsluiting van zijn huisdichterschap van de gemeente Valkenswaard. Hij ziet het tevens als promotie van het begrip 'Groen Valkenswaard' dat wijd en zijd gepropageerd zou moeten worden, want wat wij hebben aan natuur is onvergelijkbaar rijk en afwisselend: moerassen, rietlanden, beekdalen, broeklanden, hooilanden, akkerlanden, droge en natte heidelandschappen, zandverstuivingen en uitgestrekte loof-, naald-, en gemengde bossen.

89. Mistig

88. Ruig

87. Veeg teken

86. Vragen

85. Geboortegrond

84. Opgeschoond

83. Weldadig

82. Natuurwet

81. Evenwicht

80. Helend licht

79. Wilgenkatjes

78. Winterdag

77. De Dorpsstraat in Schaft

76. De Dommelsche watermolen

75. De Leenderweg

74. De Waalreseweg

73. De Maastrichterweg

72. Ode aan de Luikerweg

71. De Peperstraat

70. Bakkerstraat

69. Over de vrede

68. De Eindhovenseweg doet zijn beklag

67. Harmonie UNA

66. Theatergroep Valkenswaard

65. De Markt vernieuwd

64. Verzoek

63. Laatste groet aan de Dommel

62. Winterkoren op de Zeelbergse Akkers

61. Zandbergsestraat 16A

60. In de Dommelbeemden

59. Het gehucht De Keersop

58. De Nicolaaskerk

57. Hengelvijver bij de Tongelreep

56. Dodenherdenking 2010

55. De Franciscusschool

54. Het Weerderhuys

53. De Schaapsloop

52. De Achelse Kluis

51. De Achterste Brug

50. St. Martinuspark in Dommelen

49. Het Mgr. Kuipersplein in Borkel

48. Bevrijdingsdag 17 september 2009

47. De Venbergsche hoeven

46. De Kromstraat

45. D'n Deelshurk

44. De Zeelberg

43. Geenhoven

42. Over het verzet

41. De twee minuten stilte op 4 mei

40. Het Kloosterplein

39. De Kleine Markt

38. De Grote Markt

37. Bij de kerststal in Dommelen

36. Storm in het Leenderbos

35. Valkenswaard Zuid

34. Eind augustus op de Leenderhei

33. Het dal van de Tongelreep

32. 'Antonius Abt' in Borkel

31. 150 jaar Koninklijke Gemengde Zangvereniging 'De Volharding'

30. Het dal van de Keersop

29. De Dommel

28. De essenlaan in het Wilhelminapark

27. Carne vale

26. Nieuwjaar in Groot-Valkenswaard

25. Kerststal bij de Nicolaaskerk

24. De oude begraafplaats

23. Rode beuk in het park bij de Statie

22. Bevrijdingsdag 17 september

21. Venbergen

20. De valk

19. Kinderen van Maria

18. Dodenherdenking 4 mei 2007

17. Begraafplaats Eikenhof

16. Sigarenmaker

15. Het Petersven

14. Afscheid burgemeester J. Haas

13. Stichting Radar

12. De Plateaux

11. Begraafplaats aan de Sil

10. Op de Leenderhei

09. De Stepkesberg

08. De Keersop

07. 't Heike

06. Het Brugven

05. Philips-de Jong wandelpark

04. De Malpievennen

03. De voormalige kweekvijvers

02. De maretak bij De Drie Bruggen

01. De Tongelreep verlegd