Museaal centrum Carolus

Op vrijdag 8 juni 2001 opende de heer mr. F. Houben, Commissaris van de Koningin in Noord-Brabant, het nieuwe Carolusgebouw aan de Oranje Nassaustraat. De opening vond plaats in aanwezigheid van de nieuwe 'bewoners' en een groot aantal genodigden. Ter gelegenheid van de opening is bovendien een open-huis-weekeinde gehouden in september.

Het voormalige religieuze verpleegtehuis Carolus, gebouwd in 1910, is een gemeentelijk monument. Het is gerestaureerd en nu begonnen aan een nieuw leven onder de naam: CAROLUS musea cultuurhistorie kunst en toeristeninformatie.

Nieuwe functie
Eind 1999 is Carolus als gemeentelijk ontmoetingscentrum definitief gesloten. In datzelfde jaar heeft de gemeenteraad aangegeven dat het belangrijk was dat het pand Carolus een herbestemming kreeg, waardoor dit voor Valkenswaard historisch waardevolle, monumentale gebouw behouden blijft.

Na een onderzoek door de Pandenbank over de mogelijkheden tot herbestemming is de gemeente in gesprek geraakt met de Stichting Brabants Monumenten Fonds. Deze stichting heeft tot doel monumentale gebouwen voor
het nageslacht te behouden en te exploiteren.

Het gebouw werd overgedragen aan de stichting en samen met de gemeente werd een plan van aanpak opgesteld. De conclusie was dat het monumentale karakter van het pand het best gewaarborgd kon blijven door er een clustering van museale activiteiten onder te brengen.

Ook het provinciaal bestuur van Noord-Brabant erkende het belang van de realisering van dit project. Vandaar dat de Commissaris van de Koningin bereid was het nieuwe Carolusgebouw te openen.

Bewoners

Een centrale plaats in het gebouw wordt ingenomen door het Nederlands Steendrukmuseum en het Valkerij en Sigarenmakerij Museum. Verder zijn in het gebouw opgenomen het gilde Sint Nicolaas Valkenswaard, Heemkundekring Weerderheem, kunstenaarscollectief Stichting Radar en schilderschool Theo Kappé. De vestiging van de VVV completeert het geheel tot een nieuw centrum voor musea, cultuurhistorie, kunst en toeristeninformatie.

Nederlands Steendrukmuseum

Het Nederlands Steendrukmuseum is relatief nieuw. De vestiging van het museum was een initiatief van de in het jaar 2000 overleden burgemeester H. Tops.

Al geruime tijd voor de herbestemming van Carolus was burgemeester Tops in gesprek met de heer P. Vrijdag voor de oprichting van en de vestiging in Valkenswaard van genoemd museum.

Het Nederlands Steendrukmuseum wil laten zien hoe het steendrukprocédé werd uitgevonden en hoe het werkt. Het museum is uniek in Nederland en een belangrijke aanwinst voor de regio.

terug naar Bewoners

Valkerij en Sigarenmakerij Museum

Het Valkerij en Sigarenmakerij Museum was gehuisvest aan de Markt 17. De beherende Stichting Valkerij en Sigarenmakerij Museum had al jaren plannen om een uitbreiding te realiseren op de bestaande locatie. Deze uitbreiding was gericht op het ontvangen van groepen bezoekers en op het houden van wisseltentoonstellingen. Om diverse redenen was uitbreiding daar niet mogelijk en het aanbod van Carolus kwam daarom als geroepen.

terug naar Bewoners

Gilde Sint Nicolaas Valkenswaard

Het gilde Sint Nicolaas was al gehuisvest in een van de kelders van Carolus. Deze ruimte was veel te klein voor de eigen collectie en ook ongeschikt voor het ontvangen van bezoekers. Naast de collectie van het gilde waren privé nog tal van waardevolle zaken met betrekking tot de gilden en de schutterij opgeslagen in diverse locaties buiten Carolus. De plannen van Carolus boden een uitstekende oplossing om al dit waardevols te tonen aan de gemeenschap.

terug naar Bewoners

Heemkundekring Weerderheem

De Heemkundekring Weerderheem had onderdak aan de Markt 15a. Deze ruimte bood de vereniging op allerlei fronten onvoldoende om haar activiteiten goed te kunnen ontplooien. Ook hier kwam de voorgestelde clustering in Carolus op een uitstekend moment.

terug naar Bewoners

Radar

Het kunstenaarscollectief Radar had tot voor kort de beschikking over werkateliers in een locatie aan de Geenhovensedreef. Met de herinrichting/herbestemming van dit terrein zijn deze ruimten komen te vervallen. In de opzet van Carolus heeft Radar een geschikte nieuwe ateliervoorziening gevonden.

terug naar Bewoners

Schilderschool Theo Kappé

De docenten van schilderschool Theo Kappé verzorgen al jarenlang lessen in kunstschilderen. De cursisten (circa 120) zijn voornamelijk afkomstig uit Valkenswaard. De door Kappé gehuurde cursusruimte aan de Kerkweg was niet langer beschikbaar en zijn activiteiten passen uitstekend in de nieuwe opzet van Carolus. Bovendien heeft de nieuwe ruimte ook mogelijkheden voor exposities.

terug naar Bewoners

VVV

Het kantoor van de VVV is gevestigd op Markt 19.

terug naar Bewoners

Uiteraard was het gebouw niet direct geschikt voor al deze nieuwe 'bewoners' en moest dus een grootschalige inpandige verbouwing worden uitgevoerd. Het Brabants Monumentenfonds heeft in goede samenwerking met de gemeente de herbestemming gestalte gegeven.

Het pand is passend en dienstbaar gemaakt voor een zeer gevarieerd aantal organisaties. De meerwaarde van het samenbrengen van verschillende functies levert voor ieder individueel een synergie op, die nog tot volle wasdom moet komen. De foyer biedt additionele mogelijkheden tot het houden van bijeenkomsten, ontvangsten van gasten en wisseltentoonstellingen.

terug naar Bewoners