Musea

Musea behoren tot de culturele voorzieningen die als doelstelling hebben het instandhouden en ontwikkelen van culturele waarden. Belangrijk zijn met name cultuurbehoud en -beleving.

Toegankelijkheid is daarbij een voorwaarde. Beheer van cultuurgoed betekent dat de opvattingen die daarover nu gelden morgen anders kunnen zijn. Het museum moet ook daarvan via haar presentatie blijk geven, door in te spelen op de informatiebehoefte van de bezoekers.

De gemeente Valkenswaard telt twee musea:
 Ga verder naar informatie over alle Brabantse musea en hun activiteiten.