Kunst en cultuureducatie

Kunst- en cultuureducatie heeft raakvlakken met zowel professionele als amateur-kunstbeoefening. Het gaat om educatieve activiteiten, die bijdragen aan het actief of passief leren omgaan met kunst en cultuur.

Voor een deel is binnen de wettelijk verplichtingen van het basis- en voortgezet onderwijs al sprake van kunstzinnige basisvorming. Daarnaast ondersteunt de gemeente actief kunsteducatieprojecten in het onderwijs. Bovendien is vrijwillige deelname mogelijk aan (buitenschoolse) activiteiten op het culturele vlak. Te denken valt aan muziekscholen, creativeitscentra en privéles op kunstzinnig of cultureel gebied.

Op dit terrein zijn onder meer actief het Centrum voor Muziek en Dans (de Hofnar 14, telefoon 040-2083591) en de stichting Openbare Bibliotheek (de Hofnar 12, telefoon 040-2012504/2042323).

Voor meer informatie over andere culturele terreinen klikt u op cultuurbeleid.

Zie ook
> Openbare Bibliotheek Valkenswaard