Koninklijke onderscheidingen

Ter gelegenheid van Koningsdag worden er Koninklijke onderscheidingen uitgereikt.

In het stelsel van onderscheidingen spelen met name verenigingen, instellingen en maatschappelijke organisaties een belangrijke rol bij het doen van voordrachten voor onderscheidingen.

Wilt u iemand in aanmerking laten komen voor een Koninklijke onderscheiding, dan dient u tijdig een voorstel daartoe in te dienen bij de burgemeester. 'Tijdig' houdt in, dat aanvragen ter gelegenheid van Koningsdag 2018 bij de gemeente moeten worden ingediend vóór 1 juli 2017. Bij een aanvraag voor een onderscheiding voor een andere gelegenheid moet u rekening houden met een termijn van circa zes maanden vóór de gewenste datum van uitreiking.

Voor het aanvragen van een koninklijke onderscheiding kunt u op website www.lintjes.nl een voorstelformulier downloaden. Deze formulieren zijn ook verkrijgbaar bij het team communicatie in het gemeentehuis aan de Hofnar 15 in Valkenswaard. Daar kunt u eveneens terecht voor meer informatie via telefoon (040) 2083453.