Gemeentelijke vrijwilligerspenning

Naast de gemeentelijke onderscheidingen kent de gemeente als blijk van waardering de vrijwilligerspenning. Deze penning wordt uitgereikt aan personen die zich minimaal 10 jaar hebben ingezet als vrijwilliger op het gebied van maatschappelijk hulpbetoon.

Een en ander zoals is opgenomen in de verordening.

Wilt u iemand in aanmerking laten komen voor een gemeentelijke vrijwilligerspenning, dan dient u tijdig een voorstel daartoe in te dienen bij het college. Onderaan deze webpagina vindt u een exemplaar van het aanvraagformulier. Verder zijn deze formulieren ook verkrijgbaar bij het team communicatie in het gemeentehuis aan De Hofnar 15 in Valkenswaard. Daar kunt u eveneens terecht voor meer informatie via telefoon 040-2083453.