Gemeentelijke onderscheidingen

De gemeente Valkenswaard kent haar eigen onderscheidingen die op gepaste momenten uitgereikt worden aan verdienstelijke inwoners.

De onderscheidingen hebben de vorm van een penning. Bijzonder hieraan is dat alle penningen kunnen staan.

De valk, zo karakteristiek voor Valkenswaard, heeft model gestaan voor de vormgeving van al deze onderscheidingen. De penningen zijn ontworpen door de kunstenaar Jos Reniers, een autoriteit op het gebied van penningen.

De gemeente heeft de volgende onderscheidingen:

  • de erepenning
  • de penning van verdiensten
  • de sportpenning
  • de cultuurpenning
  • de gemeenschapspenning.

Voordat het gemeentebestuur een onderscheiding toekent, wordt nagegaan of de betrokken persoon ook inderdaad in aanmerking kan komen. De voorschriften zijn vastge­legd in de Verordening tot instelling en toeken­ning van gemeentelijke onderscheidingen.

Buiten de genoemde onderscheidingen kent de gemeente ook nog het ereburgerschap, dat echter zeer sporadisch wordt toegekend. Tot nu toe is dat vier keer gebeurd. Tot ereburger van de gemeente Valkenswaard zijn in het verleden benoemd de heren ir. R.E.S. Otten, oud­burgemeester mr. A.J.J.M. van Hellenberg Hubar, oud‑secretaris drs. C.L.A. Smits. In 1994 werd oud­-wethouder P.G. Geldens tot ereburger benoemd.

Wilt u iemand in aanmerking laten komen voor een gemeentelijke onderscheiding, dan dient u tijdig een voorstel daartoe in te dienen bij het college. Onderaan deze webpagina vindt u een exemplaar van het aanvraagformulier. Verder zijn deze formulieren ook verkrijgbaar bij het team communicatie in het gemeentehuis aan De Hofnar 15 in Valkenswaard. Daar kunt u eveneens terecht voor meer informatie via telefoon 040-2083453.