Cultuurbeleid

Zolang er mensen zijn, is er cultuur. Muziek, taal, dans, gebaar en beelden geven uitdrukking aan ons leven. Cultuur geeft aan hoe mensen zijn: zo zijn onze manieren en dit zijn onze waarden, normen en symbolen. Cultuur biedt mensen een herkenbare en bruikbare identiteit, ontplooiing, communicatie en soms confrontatie met andere culturele uitingsvormen. Het is het geheel van onze uitingen, gericht op het creëren, presenteren en conserveren van waarden. Omdat die waarden groepsgebonden zijn, is de cultuur dat ook. Er zijn dus verschillende culturele groepsstijlen.

Kunst- en cultuurbeleid in Valkenswaard
De discussie of een gemeente een eigen cultureelbeleid zou moeten voeren, doet zich in Nederland al lang niet meer voor. Daarvoor is een goed cultureel klimaat van te groot belang voor de lokale samenleving. De nota Kunst- en Cultuurbeleid van de gemeente Valkenswaard (1998) geeft aan waar op lokaal niveau de nadruk gelegd wordt. Het cultuurbeleid in Valkenswaard heeft drie doelstellingen:
 

  • maximale spreiding en participatie.
  • bevorderen van de kwaliteit van het culturele leven.
  • zo groot mogelijke diversiteit in het aanbod.

Binnen de lijnen van deze doelen zijn de verschillende culturele deelterreinen dan ook omschreven.

Voorzieningenniveau
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft een model ontwikkeld, dat het gewenste culturele voorzieningsniveau aangeeft voor gemeenten met een bepaalde omvang. Valkenswaard valt in de middelste categorie. Dat wil concreet zeggen dat naast aspecten als monumentenzorg, bibliotheek, amateurkunst en podiumkunsten er ook aandacht is voor onder meer cultuurbehoud, media, kunsteducatie en beeldende kunst.

Ga voor de nota naar de webpagina nota's en notities.