Beeldende kunst

In 2004 heeft de gemeente Valkenswaard de Nota Beeldende Kunst en Vormgeving vastgesteld. In de nota wordt expliciet gekozen voor kunst in de openbare ruimte als uitgangspunt. De gemeente heeft voor de volgende speerpunten gekozen:

 

  1. Nadruk op professionaliteit en kwaliteit: in de nota wordt expliciet gekozen voor professionaliteit en kwaliteit wat betekent dat betrokken kunstenaars een professionele status moeten hebben en werken vanuit een beroepspraktijk.
  2. Nadruk op actualiteit en hoge belevingswaarde: omdat de huidige kunstcollectie los van de cultuurhistorische betekenis enigszins gedateerd is wat betreft expressie, vorm en taal wordt er in deze nota gekozen om in de toekomst vooral aan te sluiten op de actualiteit.
  3. Vroegtijdig betrekken van kunstenaars: bij ruimtelijke inrichtingsplannen, vormgeving openbare ruimte en architectuur zullen kunstenaars in een vroegtijdig stadium en op gelijk niveau met andere partijen betrokken worden.
  4. Speciale aandacht voor natuur- en landschapsprojecten: omdat de gemeente Valkenswaard haar inwoners en bezoekers een rustige en groene omgeving wil bieden mag aandacht voor landschapsarchitectuur niet ontbreken. Om deze speerpunten van beleid te realiseren is in de nota een aantal beleidsinstrumenten opgenomen, waaronder de adviescommissie voor beeldende kunst en vormgeving. In de 'Beleidsregel Adviescommissie Beeldende Kunst en Vormgeving Gemeente Valkenswaard' worden onder meer de taken en de samenstelling van de commissie uiteengezet. Een ander beleidsinstrument is de 'Beleidsregel Percentageregeling Beeldende Kunst en Vormgeving Gemeente Valkenswaard', waarin de voeding van het budget voor beeldende kunst en vormgeving wordt geregeld.


Er bestaat al een bescheiden traditie voor kunst in de openbare ruimte. De buitencollectie is in kaart gebracht en gebundeld in het boekwerk 'Beeldschoon Valkenswaard' van Frans Brom en Nelleke van Tuyl. Beelden van bekende kunstenaars zijn bijvoorbeeld De Sigarenmaker en De Zonneruiter van Arthur Spronken en De Kristal van Arie Berkulin. Het merendeel van de al aanwezige beeldende kunstwerken kan omschreven worden als beelden met figuratieve elementen. Een kleiner deel heeft een meer abstract karakter. Verder is het aantal wat men noemt traditioneel gebeeldhouwde beelden en in brons gegoten beelden in de meerderheid.

Tegelijkertijd met de ontwikkeling van de beleidsnota zijn in de gemeente Valkenswaard drie kunstprojecten gestart. Bij het nieuwe winkelcentrum De Kerverij is in 2004 ter nagedachtenis aan drie beuken, die voor het winkelgebied moesten sneuvelen, een kunstwerk van de Valkenswaardse kunstenares Lianne Rijkers geplaatst; negen zitjes die variëren in hoogte en breedte, een bronzen vijf meter lange leuning in de vorm van een tak van één van de gekapte beuken.
Verder is in maart 2005 bij de opening van het openbaar gebied op het terrein van de voormalige Willem II-sigarenfabriek een kunstwerk onthuld van de kunstenaar Hans van Lunteren: 'Terra Nicotianum Tabacum', vrij uit het Latijn vertaald 'met tabaksbladeren bezwangerde aarde'. Het derde project betreft een kunstuiting op de compleet gerenoveerde oude begraafplaats aan de Kerkhofstraat in Valkenswaard.

Buiten deze specifieke aandacht voor kunst in de openbare ruimte kunnen amateur beeldend kunstenaars een beroep doen op het gemeentelijke Cultuurfonds, indien de aanvraag past binnen de criteria die daarvoor zijn opgesteld.

Meer informatie


Voor meer informatie of het opvragen van de beleidsnota en beleidsregels, kunt u contact opnemen met het team Zorg, welzijn en onderwijs, telefoon 040-2083444.

 

Zie ook