Amateurkunst

Elke vorm van kunstbeoefening die niet professioneel of marktgericht is valt onder het begrip amateurkunst. Het scala van de amateurkunst is breed. Er vallen uiteenlopende activiteiten onder: van volksdans tot popmuziek, van operette tot toneel. Veelal is sprake van de inzet van vrijwilligers. Daarbij is de invloed van de lokale overheid dus beperkt.

Niettemin: de helft van de Nederlandse bevolking houdt zich bezig met kunstzinnige activiteiten. Een ander deel komt er vervolgens mee in aanraking. Amateurkunst is van belang voor de spreiding van kunst en cultuur en voor de bevordering van participatie daarin door de inwoners van Valkenswaard.

Toegankelijk
De gemeente Valkenswaard subsidieert een groot aantal amateurverenigingen, met name op het gebied van muziek en toneel. Deze verenigingen maken deels gebruik van lokale, eveneens gesubsidieerde faciliteiten. Het doel is culturele activiteiten mogelijk te maken, kunst en cultuur sociaal te spreiden en toegankelijk te houden.

Voor meer informatie klikt u op cultuurbeleid of cultuurfonds.