Koopzondagen

Eind 2013 heeft de raad de Winkeltijdenverordening Valkenswaard 2013 vastgesteld. Hierin is bepaald dat supermarkten, tuincentra en autoverkoopbedrijven op zon- en feestdagen geopend mogen zijn van 10.00 uur tot 18.00 uur met uitzondering van 1e kerstdag. Voor andere branches geldt dat ontheffing verleend kan worden van het verbod om op zon- en feestdagen geopend  te zijn. Doorgaans gebeurt dit jaarlijks aan het begin van het jaar collectief (middels een 'aanwijzing koopzondagen') naar aanleiding van een gezamenlijk verzoek van de Verenigde Winkeliers. Daarnaast is het ook mogelijk dat aan andere branches of individuele winkels op verzoek ontheffing verleend kan worden.

Koopzondagen 2016

In overleg met de winkeliersverenigingen heeft het college van burgemeester en wethouders voor het jaar 2016 de volgende ´koopzondagen´ aangewezen:

  • voor Winkelcentrum Valkenswaard (Centrum): 31 januari, 28 februari, 20 maart, 24 april, 5 mei, 29 mei, 26 juni, 31 juli, 28 augustus, 25 september, 30 oktober, 27 november, 4 en 18 december 2016;
  • voor Winkelcentrum Dommelen (De Belleman): 28 maart, 27 april, 5 mei, 16 mei, 5 juni, 4, 11, 18 en 26 december 2016.

Winkeliers kunnen overigens zelf bepalen of zij op de aangewezen (zon)dagen hun winkel openstellen. Zij zijn dit niet verplicht. De winkeliersverenigingen verzorgen in de loop van het jaar nadere publicaties over de ’koopzondagen’ en de deelnemers daaraan.

Ga verder naar: