Jeugd

Jeugdbeleid

Jeugdbeleid heeft betrekking op alles wat de gemeente doet, dat invloed heeft op de ontwikkelingsmogelijkheden of de maatschappelijke positie van jongeren op alle leefgebieden. Jongeren ontwikkelen zich in de volgende contexten:

 • woonomgeving en gezin, gemeentetaken in deze fase: ondersteuning in de opvoeding, gezondheidszorg, kinderopvang, ruimtelijke ordening en volkshuisvesting;
 • school en werk, gemeentetaken in deze fase: onderwijs, arbeidsmarkt, inkomen;
 • sociale omgeving, gemeentetaken in deze fase: sociaal-cultureel werk, jeugd- en jongerenwerk, sport, cultuur, buitenschoolse opvang.

U kunt bestanden met betrekking tot jeugdbeleid hier downloaden:

Centrum voor Jeugd en Gezin

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Valkenswaard is een samenwerking van organisaties die zich nu al met opvoeden en opgroeien bezighouden, te weten:

 • GGD Brabant Zuid-Oost
 • Cordaad
 • Combinatie Jeugdzorg
 • Gemeente Valkenswaard
 • Lumens in de buurt
 • Zuidzorg, consultatiebureau
 • Stichting Peuterspeelzalen
 • Scholengemeenschap Were Di
 • SWV Valkenswaards basisonderwijs
 • MEE

Deze partijen werken binnen het CJG onder regie van de gemeente Valkenswaard. Het CJG legt onder meer verbindingen met scholen, kinderopvang, peuterspeelzalen en welzijnswerk. Het doel van het CJG is om ouders en opvoeders snel en eenvoudig toegang te bieden tot informatie en advies over opvoeden en opgroeien. De tijd dat je van de ene naar de andere instantie werd gestuurd, is dus voorbij. Medewerkers van het CJG nemen de tijd voor je. En zoeken, als het nodig is, hulp op maat voor jou en je kind. Op deze manier krijg je snel de ondersteuning die je zoekt, zonder dat je zelf hoeft te gaan shoppen bij verschillende instanties.

U kunt de flyer Centrum voor Jeugd en Gezin hieronder downloaden:

Veilig Thuis

Zowel inwoners als professionals, kunnen voor advies of meldingen over (kinder)mishandeling en geweld in huiselijke kring, terecht bij Veilig Thuis Zuidoost-Brabant via het gratis telefoonnummer: 0800-2000. Dit nummer is dag en nacht bereikbaar. Veilig Thuis is per email bereikbaar via: info@veiligthuiszuidoostbrabant.nl.

Spoed voor Jeugd

Spoed voor Jeugd Zuidoost-Brabant grijpt in bij een crisissituatie waarbij er voor een kind of jongere tot 23 jaar (en/of voor de ouders) een ernstige bedreigende situatie is ontstaan. De veiligheid  van het kind en de stabiliteit van het gezin kan niet meer worden gewaarborgd. Spoed voor Jeugd is 24 uur per dag, 7 dagen in de week bereikbaar via: 088-0666999.

Ga verder naar: folder spoed voor jeugd

Jongerenraad

De gemeente heeft een officiĆ«le jongerenvertegenwoordiging: de Jongerenraad Valkenswaard. Deze vertegenwoordigt alle jongeren, in de leeftijd van 12 tot en met 23 jaar, naar de gemeente, maar ook naar andere instanties. De Jongerenraad Valkenswaard heeft tot taak:

 1. Toezicht houden op jeugdbeleid van de gemeente.
 2. Adviseren over alle zaken die de jeugd betreft.
 3. Zelf voorstellen doen aan het college van B&W en gemeenteraad.
 4. Organiseren van concrete projecten.
 5. Meedenken over thema's die jeugd aangaan.
 6. Initiatieven nemen om de samenwerking tussen het jeugdwerk en de jeugd zelf te bevorderen.

Zo denkt de raad mee over bijvoorbeeld het uitgaansbeleid, het veiligheidsbeleid, maar ook over het vrijwilligersbeleid en natuurlijk het jeugdbeleid. Daarnaast voert deze zelf projecten uit met en voor jongeren. Voor meer informatie kunt u kijken op de website van de Jongerenraad Valkenswaard: www.jongerenraadvalkenswaard.nl en www.jong040.nl.