Jongerenraad

Sinds 2006 heeft de gemeente Valkenswaard een officiële jongerenvertegenwoordiging: de Jongerenraad Valkenswaard. Deze vertegenwoordigt alle jongeren, in de leeftijd van 12 tot en met 23 jaar, naar de gemeente, maar ook naar andere instanties.

 

De Jongerenraad Valkenswaard heeft tot taak:

  1. Toezicht houden op jeugdbeleid van de gemeente.
  2. Adviseren over alle zaken die de jeugd betreft.
  3. Zelf voorstellen doen aan het college van B&W en gemeenteraad.
  4. Organiseren van concrete projecten.
  5. Meedenken over thema's die jeugd aangaan.
  6. Initiatieven nemen om de samenwerking tussen het jeugdwerk en de jeugd zelf te bevorderen.

 

Zo denkt de raad mee over bijvoorbeeld het uitgaansbeleid, het veiligheidsbeleid, maar ook over het vrijwilligersbeleid en natuurlijk het jeugdbeleid. Daarnaast voert deze zelf projecten uit met en voor jongeren. Voorbeelden zijn Jongerenraad On Stage en Chillout.

 

Om zo goed mogelijk voor de belangen van jongeren op te komen werkt de Jongerenraad Valkenswaard ook samen met onder andere Woningbelang, de politie, de Dorpsraad Borkel en Schaft en de Wijkraad Dommelen.

 

Voor meer informatie kunt u kijken op de website van de Jongerenraad Valkenswaard: www.jongerenraadvalkenswaard.nl.