Jeugdhulpverlening

Problemen die zich voordoen terwijl jeugdigen opgroeien, vinden hun oorsprong vaak in de eerste levensjaren. Die problemen kunnen zeer divers zijn. Het werkgebied van jeugdhulpverlening is dan ook uitgebreid en veel verschillende instellingen houden zich bezig met onderdelen van jeugdhulpverlening. Een korte inventarisatie van de mogelijkheden aan de hand van enkele thema's uit de jeugdhulpverlening volgt hieronder. Daarna volgt een korte uitleg over enkele van de instellingen.

Vroegtijdig signaleren van problemen (0 - 19 jaar)
 
Jeugd Preventie Project (JPP, hulp bij probleem- of delictgedrag), Stichting Zuidzorg (consultatiebureau), GGD Zuidoost-Brabant, onderwijsinstellingen (leerlingenzorgteams), huisartsen, politie, Halt, peuterspeelzaalwerk, kinderopvang.
 
Hulpverlening (0 - 25 jaar)Stichting Maatschappelijk Werk DommelRegio, Jeugd Preventie Project, Opvoedsteunpunt, regionale hulpverleningsinstellingen (JAC), 't Hooghout leefgroephuis, Schoolbegeleidingsdienst, Buro Slachtofferhulp (locatie politiebureau), politie.
Preventie van verslaving c.q. verslavingszorg (12 - 25 jaar)GGD, Novadic (drugs), politie, Halt, Algemeen Maatschappelijk Werk.
Criminaliteitspreventie
Haltwinkel, politie, gemeente (preventiecoördinator).

JPP
Het doel van het JPP is het vroegtijdig signaleren van probleemgedrag van jongeren tot en met 18 jaar. Daarna volgt zo nodig een kort en intensief hulpaanbod aan jongere en/of ouders (maximaal drie maanden). Daarna kan de jongere weer zelfstandig functioneren in zijn eigen omgeving of tijdig doorverwezen worden naar een andere hulpvorm. Delictgedrag en maatschappelijk afglijden worden zo voorkomen.

Halt
Het doel van Halt is het bestrijden en voorkomen van veel voorkomende criminaliteit. De zogenaamde Halt-afdoening is een korte interventie voor jongeren die een overtreding hebben begaan. Hen wordt normbesef bijgebracht door middel van werken en/of schade vergoeden. De gemeente Valkenswaard is aangesloten bij de Haltwinkel Eindhoven.

Voor meer informatie over jeugdbescherming, jeugdzorg en geestelijke gezondheidszorg voor jeugdigen klikt u op jeugdzorg.