Jeugdbeleid

Jeugdbeleid heeft betrekking op alles wat de gemeente doet, dat invloed heeft op de ontwikkelingsmogelijkheden of de maatschappelijke positie van jongeren op alle leefgebieden. Jongeren ontwikkelen zich in de volgende contexten:

  • woonomgeving en gezin, gemeentetaken in deze fase: ondersteuning in de opvoeding, gezondheidszorg, kinderopvang, ruimtelijke ordening en volkshuisvesting;
  • school en werk, gemeentetaken in deze fase: onderwijs, arbeidsmarkt, inkomen;
  • sociale omgeving, gemeentetaken in deze fase: sociaal-cultureel werk, jeugd- en jongerenwerk, sport, cultuur, buitenschoolse opvang.
     

Integraal jeugdbeleid 2010 en verder
De gemeente Valkenswaard heeft in nauwe samenwerking met het platform jeugdbeleid en de jongerenraad de notitie Integraal Jeugdbeleid 2010 en verder ontwikkeld. In deze nota zijn, naast een visie op jeugd en de beschrijving van de huidige en gewenste situatie in de gemeente Valkenswaard, vele actiepunten opgenomen die stapsgewijs moeten leiden tot de gewenste situatie. Deze actiepunten zijn voor het grootste deel voortgekomen uit overleg met het platform jeugdbeleid en de jongerenraad. U kunt het integraal jeugdbeleid 2010 en verder ook hier downloaden.
Met inhoudelijke vragen over het Integraal Jeugdbeleid kunt u terecht bij mevrouw J. Baken. Zij is bereikbaar via telefoonnummer 040-2083463.

Zie ook
Beleidsnota Jongeren op Straat - juli 2006