Jeugdhulp vanaf 1 januari 2015

In 2015 werken de gemeenten Valkenswaard, Heeze-Leende en Cranendonck samen in de hulpverlening voor jongeren en kinderen. Hoe is het dan geregeld per 1 januari 2015?

Vanaf 1 januari gaan we werken met een Lokaal Ondersteuningsteam (LOT) voor jeugdhulp. Dit team is te vergelijken met het huidige Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Het LOT is direct aangesloten op de lokale basisvoorzieningen waar mensen met hulpvragen aankloppen of waar gesignaleerd wordt dat iemand mogelijk hulp nodig heeft. Dat zijn: huisartsen, kinderopvang, verenigingen, jongerenwerk, woningcorporaties, scholen, maatschappelijk werk, MEE, peuterspeelzalen, GGD/jeugdarts, consultatiebureau en Politie.

Een deel van deze voorzieningen vormt samen het Lokaal Ondersteuningsteam (LOT): maatschappelijk werk, MEE, peuterspeelzalen, GGD/jeugdarts, consultatiebureau, Politie en jongerenwerk.

Hulpvragen die in deze basisvoorzieningen binnenkomen worden daar ook opgepakt en afgehandeld. Indien dit niet mogelijk is of ontoereikend is, wordt in bijzijn van of met toestemming van de ouders/verzorgers de hulpvraag voorgelegd in het casuïstiekoverleg. Dit kan het geval zijn bij bijvoorbeeld multi-problemen of noodzaak voor specialistische jeugdhulp. Dit overleg bestaat uit het LOT en een delegatie uit het A2 team. De Coordinatie ligt in Valkenswaard in handen van Gertie van Brakel.

Het A2 team bestaat uit geregistreerde jeugdwerkers, en een gedragswetenschapper van de Combinatie jeugdzorg.

Binnen het A2 team beogen we met de verschillende jeugwerkers een breed aanbod van expertise 'in huis' te halen. Bijvoorbeeld autisme, vechtscheidingen, verstandelijk beperkten, etc.

De jeugdwerkers uit het A2 team pakken hulpvragen op die te complex zijn voor de medewerkers uit het LOT. Deze complexe problematiek ligt op het grensvlak van lokale zorg en mogelijk toekomstige inzet van gespecialiseerde zorg.

Contactgegevens coordinator CJG Valkenswaard, Gertie van Brakel, 06-11371691 / (040) 2083637 of gvb@valkenswaard.nl en meer info op www.cjgvalkenswaard.nl.