Centrum Jeugd en Gezin

Ga verder naar de website www.cjgvalkenswaard.nl.

Zoals u wellicht weet, heeft minister Rouvoet destijds opdracht gegeven aan alle Nederlandse gemeenten om Centra voor Jeugd en Gezin (CJG) te realiseren. Het CJG moet álle kinderen en gezinnen ondersteuning en hulp bieden bij het opvoeden en opgroeien. Dat betekent dat zij er met al hun vragen over opgroeien gemakkelijk terecht moeten kunnen; dicht bij huis en laagdrempelig. Het 'Centrum' is als eerste bedoeld om antwoord te geven op opgroei- en opvoedvragen van iedereen.

Een mooi streven. Hoe is dat in de gemeente Valkenswaard gerealiseerd?

Ons uitgangspunt is om daar hulp te bieden waar ouders, kinderen en jongeren al komen. Dus geen nieuwe locatie of een nieuwe vestiging. Er zijn wel betere afspraken gemaakt met betrokken partijen over de samenwerking. Ook wil de gemeente u meer informeren over mogelijkheden bij vragen en/of problemen rondom opvoeden en opgroeien, zodat u weet waar u terecht kunt. En waar ook uw kind vragen kan stellen!

Ga verder naar:

Professionele medewerkers

Het CJG wordt bemand door deskundige, professionele medewerkers van Zuidzorg, Algemeen Maatschappelijk Werk Dommelregio en GGD Brabant Zuidoost. Alle diensten van het CJG zijn gratis. De medewerkers gaan vertrouwelijk met de vragen om, privacy is gewaarborgd. U kunt het CJG op diverse manieren bereiken: persoonlijk, per telefoon, per post of digitaal.

Contact met het Centrum voor Jeugd en Gezin

Als u vragen heeft over opvoeden of opgroeien kunt u die op meerdere manieren stellen aan het Centrum voor Jeugd en Gezin. De inloopspreekuren op de basisscholen zijn hiermee komen te vervallen.

 • telefonisch op 040 - 2083666. Dagelijks van 10.00 - 16.00 uur.
 • per e-mail via de website: www.cjgvalkenswaard.nl
 • persoonlijk (op afspraak), ook hiervoor kan met 040 - 2083666 gebeld worden
 • het antwoord nalezen op www.cjgvalkenswaard.nl
 • het inloopspreekuur van Dommelregio Maatschappelijk Werk, Maastrichterweg 51, bezoeken (elke dinsdagochtend van 09.00 - 10.00 uur)
 • het inloopspreekuur van Zuidzorg Consultatiebureau aan de Rijt 2 (speciaal voor kinderen van 0-4 jaar) bezoeken
 • op maandag van 13.30 - 14.30 uur en op vrijdag van 09.00 - 10.00 uur een afspraak maken met GGD Brabant Zuidoost (gezondheidszorg vanaf 4 jaar).

Afspraak

We kunnen u op afspraak ontvangen in het Centrum voor Jeugd en Gezin.
Bezoekadres:
Centrum voor Jeugd en Gezin
Rijt 2
5552 BK Valkenswaard.
Daar is ook het consultatiebureau gevestigd. U kunt echter ook gewoon naar de school van uw kind en daar met de interne begeleider of de schoolmaatschappelijk werker een gesprek aangaan. En is uw kind jonger, dan kunt u ook de ambulant pedagogisch medewerker aanspreken. Al deze mensen hebben toegang tot het CJG.

Telefoon

Wilt u gewoon uw verhaal kwijt, even kort een vraag stellen of een afspraak maken, dan kunt u natuurlijk ook bellen. Het nummer is: 040-2083666.

Digitaal

Wilt u liever mailen of alleen informatie opzoeken dan kunt u terecht op www.cjgvalkenswaard.nl. Vindt u daar niet het antwoord, dan kunt u een e-mail sturen naar: cjg@valkenswaard.nl. Binnen 2 werkdagen wordt uw mail beantwoord.

Samenwerking tussen partners

Alle deelnemende organisaties kunnen ook terecht bij de andere partners. Om antwoord te krijgen op vragen, problemen of voor advies als zij zelf niet direct een antwoord weten. In overleg met u kunnen zij ook doorverwijzen naar een andere organisatie. Zij geven alle informatie door en kunnen meegaan naar een eerste overleg met die organisatie.

Lokaal signaleringssysteem Zorg voor Jeugd

Alle ouders van schoolgaande kinderen in de gemeente hebben informatie gekregen over het lokaal signaleringssysteem Zorg voor Jeugd. Dit lokaal signaleringssysteem wordt in de media ook wel aangeduid als Landelijke Verwijsindex. Informatie hierover vindt u in:

 • telefonisch op 040 - 2083666. Dagelijks van 10.00 - 16.00 uur.
  • per e-mail via de website: www.cjgvalkenswaard.nl
  • persoonlijk (op afspraak), ook hiervoor kan met 040 - 2083666 gebeld worden
  • het antwoord nalezen op www.cjgvalkenswaard.nl
  • het inloopspreekuur van Dommelregio Maatschappelijk Werk, Maastrichterweg 51, bezoeken (elke dinsdagochtend van 09.00 - 10.00 uur)
  • het inloopspreekuur van Zuidzorg Consultatiebureau aan de Rijt 2 (speciaal voor kinderen van 0-4 jaar) bezoeken
  • op maandag van 13.30 - 14.30 uur en op vrijdag van 09.00 - 10.00 uur een afspraak maken met GGD Brabant Zuidoost (gezondheidszorg vanaf 4 jaar).
   • telefonisch op 040 - 2083666. Dagelijks van 10.00 - 16.00 uur.
    • per e-mail via de website: www.cjgvalkenswaard.nl
    • persoonlijk (op afspraak), ook hiervoor kan met 040 - 2083666 gebeld worden
    • het antwoord nalezen op www.cjgvalkenswaard.nl
    • het inloopspreekuur van Dommelregio Maatschappelijk Werk, Maastrichterweg 51, bezoeken (elke dinsdagochtend van 09.00 - 10.00 uur)
    • het inloopspreekuur van Zuidzorg Consultatiebureau aan de Rijt 2 (speciaal voor kinderen van 0-4 jaar) bezoeken
    • op maandag van 13.30 - 14.30 uur en op vrijdag van 09.00 - 10.00 uur een afspraak maken met GGD Brabant Zuidoost (gezondheidszorg vanaf 4 jaar).
     • telefonisch op 040 - 2083666. Dagelijks van 10.00 - 16.00 uur.