2012-03-19 Stichting Belangenplatform "de Malpie eo." - zienswijzen Notitie Reikwijdte en Detailniveau van de gestuurde waterbergingen de Run - de Keersop en Valkenswaard-Zuid