12/016 Marc van Gerven - bezwaarschrift kapvergunning bomen langs de Europalaan