11/062 Mr. A.J.M. Jordense, juridisch adviesburo b.v., namens LTA Valkenswaard - zienswijze ontwerpstructuurvisie deel A