11/048 Paul Liefrink - zienswijze ontwerpbestemmingsplan Lage Heide, wonen