11/047 Ronnie Veraa - zienwijze ontwerpbestemmingsplan Lage Heide, wonen