11/045 M.T. Theunissen - zienswijze ontwerpbestemmingsplan Lage Heide, wonen