11/044 H.J.A. Anemaat - zienswijze ontwerpbestemmingsplan Lage Heide, wonen