11/043 Thomas Verbeek - zienswijze ontwerpbestemmingsplan Lage Heide, wonen