11/042 S.P.J. van Delft - zienswijze ontwerpbestemmingsplan Lage Heide, wonen