11/041 A. van Dort - zienswijze ontwerpbestemmingsplan Lage Heide, wonen