11/040 T.H.m. Broeke - zienswijze ontwerpbestemmingsplan Lage Heide, wonen