11/039 Fam. Zwerts-Gerits - zienswijze ontwerpbestemmingsplan Lage Heide, wonen