11/038 Buurt Braambos - zienswijze ontwerpbestemmingsplan Lage Heide, wonen