11/037 H.A.T.C. van Gestel - zienswijze ontwerpbestemmingsplan Lage Heide, wonen